Boekhouding

Een correcte boekhouding is van het grootste belang voor iedere onderneming. Ze vormt namelijk de basis voor het dagelijks bestuur en het nemen van strategische, operationele en financiële beslissingen.

ACT verzorgt voor elk bedrijf de boekhouding van A tot Z. We bieden aan onze klanten ook de tools om zelf te gaan boeken, wat voor hen zeer kostenbesparend kan zijn. Uiteraard gebeurt dit onder onze controle. Eenmaal alle gegevens netjes verwerkt zijn, start onze toegevoegde waarde door :

– Het verlenen van advies op basis van de cijfers.

– Het maken van tussentijdse resultaten

– Het opstellen van een latest estimate, of een raming hoe het boekjaar zal eindigen op basis van die tussentijdse cijfers

– Het opstellen van budgetten

– Cashflow analyses

– Haalbaarheidsstudies

– Het opstellen en indienen van de jaarrekening

– Begeleiding bij investeringsdossiers

– Fiscaliteit

Boekhouding

ACT Boekhoudkantoor – Oudenaarde

ACT Boekhoudkantoor – Olsene